Головна » Статті » Гістологія » Покриви тіла

Шкіра та її похідні
Шкіра побудована з епідермісу (надшкір'я), дерми (власне шкіри) та гіподерми (підшкірної жирової клітковини). Загальна площа поверхні шкіри дорослої людини становить близько 1,5-2 м2. Товщина шкіри у різних частинах тіла коливається від 0,5 до 5 мм.

Шкіра складається з трьох шарів:
1)    епідермісу,
2)    дерми
3)    підшкірної жирової клітковини (гіподерми).

Розрізняють товсту і тонку шкіру.

Товста шкіра (на долонях і підошвах) - утворена товстим (400-600 мкм) епідермісом з потужним роговим шаром, порівняно тонкою дермою; волосся і сальні залози відсутні.

Тонка шкіра (на інших частинах тіла) - утворена тонким (75-150 мкм) епідермісом зі слабо розвиненим роговим шаром, порівняно товстою дермою; є волосся, шкірні залози.

Епідерміс - зовнішній шар шкіри, представлений багатошаровим плоским ороговілим епітелієм, в якому розташовуються (крім епітеліальних клітин - кератиноцитов) три типи відрощатих клітин. Він вдається у дерму епідермальними гребінцями,які чергуються з її сосочками. Це збільшує механічну міцність зв'язку епідермісу з дермою і площу поверхні взаємного обміну між ними.

Епідерміс товстої шкіри складається з п'яти шарів:
1)    базального
2)    остистого
3)    зернистого
4)    блискучого
5)    рогового

У тонкій шкірі блискучий шар відсутній.

Епітеліальні клітини епідермісу (кератиноцити) безперервно утворюються в базальному шарі і зміщуються в вищерозміщені слої, піддаючись диференціюванню і зрештою перетворюючись на рогові лусочки, які злущуються з поверхні шкіри.

1.    Базальний шар утворений одним рядом базофільних клітин кубічної або призматичної форми, що лежать на базальній мембрані, з добре розвиненими органелами і численними кератиновими філаментами (тонофіламентами).
Ці клітини:
 • відіграють роль камбіальних елементів епітелію (серед них є стовбурові клітини і зустрічаються фігури мітозу)
 • забезпечують міцне з'єднання між епідермісом і дермою (пов'язані з сусідніми клітинами десмосомами, а з базальною мембраною - напівдесмосомами).
2.    Остистий шар складається з декількох рядів великих клітин неправильної форми, пов'язаних один з одним десмосомами в областях численних відростків ("шипів"), які містять пучки тонофіламентів. Органели добре розвинені. У глибоких відділах зустрічаються клітини, що діляться.

3.     Зернистий шар - тонкий, утворений кількома рядами сплощених (веретеноподібних на розрізі) клітин. Ядро - плоске, темне, в цитоплазмі - численні тонофіламенти, а також гранули двох типів:
а) кератогіалінові - великі, базофільні, містять попередник рогового речовини, в них проникають тонофіламенти;
б) пластинчасті (кератиносоми) - дрібні, ( видно тільки під електронним мікроскопом), з пластинчастою структурою. Містять ряд ферментів і ліпідів, які при екзоцитозі виділяються у міжклітинний простір, забезпечуючи бар'єрну функцію і водонепроникність епідермісу.

4.    Блискучий шар (є тільки в товстій шкірі) - світлий, гомогенний, містить білок елеідин. Складається з 1-2 рядів сплощених оксифільних клітин з нечіткими кордонами. Органели і ядро зникають, кератогіалінові гранули розчиняються, утворюючи матрикс, в який занурюються тонофіламенти.

5.    Роговий шар утворений плоскими роговими лусочками, що не містять ядра і органел і заповнені тонофіламентами, що лежать в щільному матриксі. Їх плазмолема потовщена внаслідок відкладення на внутрішній поверхні білків (в основному інволюкрін). Лусочки мають високу механічну міцність і стійкість до дії хімічних речовин. У зовнішніх частинах шару десмосоми руйнуються і рогові лусочки злущуються з поверхні епітелію.
Регенерація (відновлення) епідермісу забезпечує його бар'єрну функцію завдяки постійній заміні і видаленню зовнішніх шарів, що пошкоджуються і містять мікроорганізми на своїй поверхні. Період поновлення дорівнює 20-90 діб (залежно від області тіла і віку); він різко скорочується при впливі на шкіру подразнюючих факторів і при деяких захворюваннях (наприклад, псоріазі).

Епідермальна проліфераційна одиниця (ЕПО) - самооновлюча одиниця епідермісу, що має вигляд шестикутної клітинної колонки, яка дорівнює по ширині роговій лусочці, а по висоті - товщині епідермісу і включає всі його шари. Джерелом самооновлення і підтримки структури ЕПО служить поділ базальних клітин, що лежать в її основі навколо 1 - 2 центрально розташованих стовбурових клітин епідермісу (за деякими даними, в центрі ЕПО лежить клітина Лангерганса). Базальні клітини далі мігрують в колонку, в якій вони вертикально перемішаються і диференціюються, перетворюючись в кінцевому підсумку в рогові лусочки. ЕПО описані лише в ділянках шкіри з низькою швидкістю оновлення.

Відрощаті клітини епідермісу включають три типи (у порядку спадної чисельності):
1)    меланоцити
2)     внутрішньоепідермальні махрофаги (клітини Лангерганса)
3)     дотикові епітеліоїдоцити (клітини Меркеля)

1.    Меланоцити мають нейтральне походження. Їх тіло лежить в базальному шарі, а довгі відростки йдуть у шипуватий. Меланін - пігмент чорно-коричневого (еумеланін) або жовто-червоного (феомеланін) кольорів - синтезується і накопичується в тілі клітини у гранулах (меланосомах), які транспортуються в її відростки. З останніх вони надходять в кератиноцити, де захищають їх ядерний апарат від пошкодження ультрафіолетовими променями, а потім руйнуються лізосомами. Синтез меланіну і його транспорт в епітеліальні клітини стимулюються меланоцитостимулюючим гормоном (МСГ) і АКТГ, а також дією сонячних променів (засмага). Вони посилені у темних рас порівняно зі світлими. Синтез меланіну порушений при альбінізмі; число меланоцитів при цьому не змінене.

2.     Клітини Лангерганса (внутрішньоепідермальні махрофаги) - захоплюють антигени, проникаючі в епідерміс, здійснюють їх процесинг і транспорт в лімфатичні вузли, представляючи лімфоцитам і викликаючи розвиток імунної реакції. Мають кістковомозкове походження, лежать в базальному або шипуватому шарах, містять розвинені органели і особливі мембранні гранули (Бірбека) у формі тенісної ракетки (функція невідома).

3.    Клітини Меркеля (дотикові епітеліоїдоцити) - мають нейральне походження, пов'язані з аферентним нервовим волокном і здійснюють рецепторну функцію. Їх тіло лежить в базальному шарі, а відростки пов'язані десмосомами з епітеліоцитами базального і шипуватого шарів. Органели помірно розвинені; в базальній частині клітини накопичуються гранули з щільним центром і світлим обідком, що містять медіатор, який при механічній деформації відростків виділяється в синаптичну щілину.

Дерма (власне шкіра) - сполучнотканинна частина шкіри (товщина: 0.5-5 мм) - розташовується під епідермісом, забезпечує його харчування, надає шкірі міцність і містить її похідні.

Включає два шари:
 • Сосочковий - утворює конічні випинання (сосочки), вдаються в епідерміс; складається з пухкої волокнистої сполучної тканини з лімфатичними і кровоносними капілярами, нервовими волокнами і закінченнями. Забезпечує зв'язок дерми з базальною мембраною епідермісу за допомогою ретикулярних, еластичних волокон і особливих якірних фібрил.
 • Сітчастий - більш глибокий, товстий і міцний - утворений щільною волокнистою неоформленою сполучною тканиною і містить тривимірну мережу товстих пучків колагенових волокон, що взаємодіють з мережею еластичних волокон.
Підшкірна клітковина (гіподерма) відіграє роль теплоізолятора, депо поживних речовин, вітамінів і гормонів, забезпечує рухливість шкіри. Утворена часточками жирової тканини з прошарками пухкої волокнистої; її товщина пов'язана зі станом харчування та ділянкою тіла, а загальний характер розподілу в організмі обумовлений впливом статевих гормонів.

Функції шкіри:
•    захисна (захищає організм від дії механічних і хімічних чинників, ультрафіолетового опромінення, проникнення мікробів. Втрати і попадання ззовні води);
•    терморегуляторна (випромінювання тепла і випаровування поту);
•    участь у водно-сольовому обміні (потовиділення);
•    екскреторна (виведення з потом продуктів обміну, солей, ліків);
•    депонування крові (в судинах шкіри може перебувати до 1 л крові);
•    ендокринна і метаболічна (синтез і накопичення вітаміну D і деяких гормонів);
•    рецепторна (завдяки наявності численних нервових закінчень);
•    імунна (захоплення, процесинг і транспорт антигенів з подальшим розвитком імунної реакції)
•    місце синтезу і депонування вітаміну D

ПОХІДНІ ШКІРИ
Похідними шкіри є сальні, потові і грудні залози, волосся, нігті.

Потові залози беруть участь у терморегуляції, а також у екскреції продуктів обміну, солей, ліків, важких металів (посилюється при нирковій недостатності). Поділяються на еккринні (мерокрині) і апокринні.

Еккринні потові залози зустрічаються в шкірі всіх ділянок тіла; їх число становить 3-5 млн. (особливо численні на долонях, підошвах, лобі), а сукупна маса приблизно дорівнює масі нирки. Вони секретують прозорий гіпотонічний піт з низьким вмістом органічних компонентів, який виділяється клітинами кінцевих відділів мерокринним (еккринним) механізмом і по вивідних протоках потрапляє на поверхню шкіри, охолоджуючи її. Вони відносяться до простих трубчастих залозах і складаються з кінцевого відділу і більш вузької вивідної протоки.

Кінцеві відділи розташовуються в глибоких шарах дерми і підшкірній жировій клітковині, мають вигляд трубочки, згорнутої в клубок, і містять клітини двох типів:
1)    міоепітеліальні клітини - сплощені відрощаті клітини, розташовані у вигляді переривчастого шару по периферії;
2)     секреторні клітини - пірамідної форми, що утворюють внутрішній шар; в свою чергу, поділяються на світлі і темні.
 • Світлі клітини - великі, лежать периферично; їх латеральні поверхні утворюють міжклітинні канальці по яким секрет (що містить воду і солі) виділяється в просвіт.
 • Темні клітини - дрібні, обернені в просвіт кінцевого відділу розширеною апікальною частиною, яка містить щільні секреторні гранули. Утворюють органічні компоненти поту.
Активність секреторних клітин еккринних залоз регулюється холінергічними нервовими волокнами, посилюючись при підвищенні температури тіла (на долонях, підошвах і обличчі - при емоційному стресі).

Вивідні протоки пов'язують кінцеві відділи з поверхнею шкіри. Їх стінка утворена двошаровим кубічним епітеліем, що складається з дрібних базофільних клітин, які поділяють на два типи:
 • Периферичні клітини - полігональної форми, з округлим ядром і численними мітохондріями і рибосомами в цитоплазмі.
 • Поверхневі клітини - неправильної форми, обернені в просвіт протоки, з сплощеним ядром, слабо розвиненими органелами і чисельними тонофіламентами в апікальній частині.
Апокринні потові залози, на відміну від еккринних, є лише в певних ділянках тіла: шкірі пахвових западин, ареол, промежини, області геніталій. Остаточно розвиваються в період статевого дозрівання. Утворюють піт молочного кольору з високим вмістом органічних речовин. За будовою - прості трубчасто - альвеолярні; складаються з кінцевого відділу і більш вузької вивідної протоки.

Кінцеві відділи лежать в глибоких шарах дерми і підшкірної жирової клітковини і мають вигляд крупної згорнутої в клубок трубочки з мішкоподібними розширеннями і широким просвітом.

Містять клітини двох типів:
1)    міоепітеліальні клітини - див. вище
2)     секреторні – оксифільні, кубічної або призматичної форми, в яких накопичення секреторного матеріалу відбувається в апікальній частині, що відділяється в просвіт (апокринова секреція). Активність клітин регулюється адренергичними нервовими волокнами, а також статевими гормонами.

Вивідні протоки - прямі, впадають у гирла волосяних фолікулів над місцем впадання сальних залоз, інколи відкриваються незалежно на поверхню шкіри. Утворені тими ж типами клітин, що і протоки еккринних потових залоз.

Сальні залози виробляють суміш ліпідів - шкірне сало, яке покриває поверхню шкіри, пом'якшуючи її і посилюючи її бар'єрні і антимікробні властивості. Присутні в шкірі повсюдно, за винятком долонь, підошов і тилу стопи. Зазвичай пов'язані з волосяними фолікулами. Остаточно розвиваються в юності в ході статевого дозрівання під впливом андрогенів (у обох статей).

Розташовуються біля кореня волоса на межі сітчастого і сосочкового шарів дерми. Відносяться до простих альвеолярних залоз з розгалуженими кінцевими відділами. Складаються з кінцевих відділів і вивідних проток.

Кінцеві відділи утворені кількома альвеолами (мішечками),які складаються з багатошарового епітелію, в якому є клітини двох типів:
•    Базальні, що лежать на базальній мембрані і утворюють периферичний (ростковий) шар - дрібні, базофільні, діляться мітотично, після чого виштовхуються з цього шару і видозмінюються;
•    Себоцити - великі, полігональні клітини, після міграції з базального шару накопичують ліпіди у вигляді великих крапель. Зміщуючись в напрямку протоки, руйнуються, перетворюючись на секрет - шкірне сало (голокрінова секреція).

Вивідна протока - широка і коротка, з'єднує декілька мішечків з гирлом волосяного фолікула, вистелена багатошаровим епітелієм.

Виділення секрету сальних залоз ( 20 г/добу) відбувається при скороченні м'яза, що піднімає волосся (утворена гладком'язовими клітинами і проходить від сосочкового шару дерми до волосяної сумки). Гіперпродукція шкірного сала характерна для захворювання, що називається себореєю.

Грудні (молочні) залози - складні альвеолярні розгалужені залози, які є видозміненими у процесі еволюції потовими залозами.

Секрет грудних залоз - молоко - збалансована суспензія ліпідів у водному розчині білків, вуглеводів та мінеральних солей, найоптимальніша для вигодовування новонародженої дитини.

Грудна залоза - парний орган, який у нормі функціонує лише у жінок. Свого максимального розвитку грудна залоза набуває після досягнення статевої зрілості: між 13 і 15 роками відбувається видовження і дихотомічне розгалуження проток, формування залозистих часточок.
 
Секреторну активність грудні залози проявляють з настанням вагітності. Секрет грудних залоз, який утворюється у другій половині вагітності, називається молозивом. Повновартісне молоко починає вироблятися лише після народження дитини.

У дорослої жінки кожна грудна залоза складається з 15-20 часточок, розділених прошарками сполучної тканини.
До складу кожної часточки входить одна окрема залозка, оточена сполучною тканиною і жировою клітковиною. Кожна залозка включає систему розгалужених молочних проток: кінцеву протоку, що відкривається на верхівці соска грудей; у неї впадають молочні синуси; останні збирають секрет з молочних проток, які, в свою чергу, розгалужуються на альвеолярні молочні ходи.

Переважна більшість проток вистелена двошаровим (в окремих ділянках - багатошаровим) епітелієм, який оточують міоепітеліальні клітини.

Молочні ходи до періоду лактації (молоковіддачі) закінчуються сліпо, а з настанням вагітності і лактації дають початок численним альвеолам.

Альвеоли грудної залози побудовані з клітин кубічної форми - лактоцитів, що виділяють секрет за апокриновим типом. На апікальній поверхні лактоцитів є мікроворсинки, цитоплазма містить добре розвинуті гранулярну й гладку ендоплазматичну сітку, елементи комплексу Гольджі, мікротрубочки та мікрофіламенти. Ці клітини розміщені в альвеолах в один ряд, контактують між собою з утворенням десмосом. Назовні від лактоцитів розміщений несуцільний шар зірчастих міоепітеліоцитів, які скороченнями своїх відростків сприяють виведенню секрету.
Секрет лактоцитів включає крапельки ліпідів і молекули білків, разом з роз-чиненими у воді лактозою і мінеральними солями утворює у просвіті альвеоли емульсію. Грудне молоко системою молочних альвеолярних ходів і молочних проток виводиться у молочні синуси, де й нагромаджується до моменту смок-тання. Зовні клітини альвеол і молочних проток покриті базальною мембраною, яка відмежовує їх від прилеглої сполучної тканини. Після закінчення періоду лактації відбувається процес інволюції грудної залози, який полягає у редукції більшої частини альвеол, втраті секреторної активності збережених альвеол.

Волосся - ороговілі ниткоподібні придатки шкіри завтовшки 0,005-0,6 мм і довжиною від декількох міліметрів до 1,5 м; їх колір, розміри і розподіл пов'язані з віком, статтю, расовою приналежністю і ділянкою тіла. Покривають все тіло, за винятком долонь, підошов, бокових, долонних або підошовних поверхонь пальців, червоної облямівки губ, головки статевого члена, клітора і малих статевих губ. З 2 млн. волосин, наявних на тілі, близько 100 тис. знаходиться на волосистій частині голови.

Поділяються на три види:
1)    довгі - товсті, довгі, пігментовані, покривають, волосяну частину голови, а після статевого дозрівання - лобок, пахвові ямки, у чоловіків - також вуса, бороду і інші ділянки тіла;
2)     щетинисті - товсті, короткі, пігментовані, утворюють брови, вії, виявляються в зовнішньому слуховому проході і присінку носової порожнини;
3)    пушкові - тонкі, короткі, безбарвні, покривають іншу частини тіла (чисельно переважають); під впливом гормонів при статевому дозріванні в деяких частинах тіла можуть перетворюватися на довгі.

Волосина
складається з стрижня, що виступає над шкірою, і кореня, зануреного в неї до рівня підшкірної жирової клітковини ( у пушкової волосини менш глибоко, ніж у довгої і щетинистої). Корінь оточений волосяним фолікулом - циліндричним епітеліальним утвором, що занурений в дерму і гіподерму і обплетеним сполучнотканинною волосяний сумкою. Поблизу поверхні епідермісу фолікул утворює розширення - воронку, куди впадають протоки апокринних потових і сальних залоз. На дистальному (глибокому) кінці фолікула також є розширення - волосяна цибулина, в яку вростає сполучнотканинний волосяний сосочок з великою кількістю кровоносних суди, що здійснюють харчування цибулини.

Епітеліальні клітини цибулини служать камбіальними елементами (матрицею), що забезпечують зростання волосини. Вони діляться і, зміщуючись, диференціюються, утворюючи (залежно від положення в цибулині ) клітини різних типів. Ці клітин , піддаючись зроговінню, приймають участь у формуванні різних частин волосся і його внутрішньої кореневої піхви. У цибулині знаходяться і меланоцити, що зумовлюють пігментацію волосини.
Мозкова речовина волоса (утворюється клітинами центральної частини цибулини) є тільки в довгих і щетинистих волосинах, складається з великих слабо пігментованих вакуолізованих клітин, що лежать на зразок монетних стовпчиків і містять в цитоплазмі оксифільні гранули тріхогіаліну (попередника рогової речовини). Клітини повністю зроговівають тільки на рівні сальних залоз, заповнюючись м'яким кератином.

Кіркова речовина волосини (утворюється середньою частиною цибулини) розташовується навколо мозкової і складається з сплощених веретеноподібних клітин, які швидко зроговівають, заповнюючись твердим (механічно і хімічно стійким) кератином.

Кутикула волосини (утворюється зовнішнім краєм середньої частини цибулини) оточує кіркову речовину; складається з клітин, які перетворюються на рогові лусочки, що містять твердий кератин і черепицеподібно накладаються одна на одну виступаючими краями догори.

Внутрішня епітеліальна піхва (утворюється периферичною частиною цибулини) оточує корінь волосини до рівня проток сальних залоз, де вона зникає. Вона містить три шари, добре помітні лише поблизу цибулини, які зливаються вище в єдиний роговий шар (зсередини назовні):
 • Кутикула внутрішньої епітеліальної піхви - схожа з кутикулою волосини, проте її лусочки містять м'який кератин, своїми виступаючими краями спрямовані донизу і зліплені з лусочками кутикули волосини;
 • Внутрішній (грануловмісний) шар (Гекслі) - біля цибулини утворений кубічними клітинами (що містять гранули тріхогіаліну), які, зміщуючись наверх, заповнюються м'яким кератином і руйнуються.
 • Зовнішній (блідий) шар (Генле) - утворений одним рядом світлих кубічних клітин, заповнюються м'яким кератином і руйнуються.
Зовнішня епітеліальна піхва є продовженням епідермісу фолікула. Втрачає роговий шар на рівні сальних залоз і, стоншуючись до 1-2 шарів, зливається з цибулиною.

М'яз, що піднімає волосину, складається з гладком'язових клітин; одним кінцем він вплітається у волосяну сумку, іншим - в сосочковий шар дерми. При її скороченні корінь волосини, що лежить косо, приймає більш вертикальне положення, а шкіра в області прикріплення м'яза втягується ("гусяча шкіра").

Ріст волосся здійснюється з середньою швидкістю 0,35 мм/добу і відбувається циклічно і асинхронно в сусідніх ділянках шкіри (у людини).

Цикл складається з трьох фаз:
1)    фази активного росту (анагена) - включає подовження фолікула, активацію сосочка і цибулини (клітин матриці і меланоцитів), зростання внутрішнього піхви і власне волосини. Тривалість фази анагена обумовлена генетично і займає на волосистій частині голови від 2 до 5 років (у середньому, 1000 добу);
2)    фази регресивних змін (атагена) - характеризується припиненням поділу клітин матриці, зникненням відростків меланоцитів, потовщенням термінальної частини волосся з формуванням т.зв. "колби волосини", руйнуванням внутрішньої піхви, укороченням фолікула. Триває на волосистій частині голови, в середньому 2-3 тижня;
3)    фази спокою (телогена) - колба утримується в скороченому фолікулі, її видалення відбудеться лише в анагені; розмноження і зроговіння епітеліальних клітин не відбувається. Триває близько 100 діб.

Фактори, що впливають на ріст волосся: зростання посилюється андрогенами в андрогензалежних зонах, проте на голові вони пригнічують регенерацію, в при тривалій дії можуть викликати необоротну атрофію фолікула (що призводить до облисіння генетично схильних чоловіків). Естрогени сповільнюють ріст і подовжують анаген, кортизол гальмує, а тироксин прискорює початок анагену.

Ніготь є утвором у вигляді пластинки, що лежить на дорсальній поверхні дистальної фаланга пальців. Він складається з нігтьової пластинки і нігтьового ложа.

Нігтьова пластинка складаються з твердого кератину, утворена багатьма шарами рогових лусочок, міцно пов'язаних один з одним, і лежить на нігтьовому ложі. Проксимальна її частина - корінь нігтя - знаходиться в задній нігтьовій щілині і покрита епоніхієм (надшкіркою), за винятком невеликої світлої зони півмісяцевої форми (ямочки). Дистально пластинка закінчується вільним краєм, що лежить над піднігтьовою пластинкою (гіпоніхієм). Латерально нігтьова пластинка обмежена двома шкірними складками - нігтьовими валиками, від яких вона відокремлена бічними нігтьовими щілинами.

Нігтьове ложе - епітеліальне утвір, що складається з базального і шипуватого шарів і лежить під нігтьової пластинкою, яка відповідає його роговому шару. Воно утворює поздовжні епідермальні гребінці, що чергуються зі складками дерми, яка містить численні судини, а також колагенові і еластичні волокна, які міцно прикріплюють її до окістя фалангових кісток.

Матриця нігтя - потовщена проксимальна частина нігтьового ложа, утворена клітинами,що активно діляться (її дистальна межа, яка відповідає краю лунки). Новоутворені клітини мігрують в корінь нігтя, де швидко (без утворення кератогіаліну) перетворюються на рогові лусочки, забезпечуючи безперервний повільний рух нігтьової пластинки по ложу з середньою швидкістю 0.1 мм/добу (на руках) -ріст нігтя. Поперечні світлі смужки на нігтьової платівці свідчать про тимчасову дисфункції матриці, поздовжні - про її локальні ушкодження.

Кровопостачання шкіри характеризується наявністю двох артеріальних і венозних сплетень - глибокого і поверхневого, з'єднаних сполучними судинами.

Глибоке сплетення утворене сіткою судин в глибоких відділах дерми і підшкірній жировій клітковині.
Поверхневе сплетення розташовується під сосочковим шаром дерми, від нього артеріоли направляються в сосочки, де розгалужуються на численні капіляри з неперервною ендотеліальною вистилкою і збираються в венули.

Фенестровані капіляри знаходяться у волосяних сосочках і оточують потові залози. Є артеріол- венулярні анастомози гломусного типу, що забезпечують регуляцію температури шкіри (особливо численні в дермі пальців, вух і носа).

Іннервація шкіри забезпечується еферентними і аферентними нервовими волокнами, що утворюють субепідермальне і дермальне сплетення.

Еферентні волокна іннервують гладком'язову тканину кровоносних судин, м'язи, що піднімають волосся, а також потові залози.

Аферентні волокна пов'язані з інкапсульорованими нервовими закінченнями (пластинчасті тільця, кінцеві колби, чутливі тільця та ін.), що лежать в дермі і та є механорецепторами, а також з вільними закінченнями в епідермісі і дермі (ноціорецепторами і терморецепторами).

Категорія: Покриви тіла | Додав: Lolim (29.10.2013)
Переглядів: 33341 | Теги: молочні залози, волосся, потові залози, гістологія, шкіра, сальні залози, похідні шкіри, нігті, покриви тіла | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Подписка:1
Код *: