Головна » Статті » Догляд за хворими » Хірургія

Хірургічна операція. Передопераційна підготовка
Хірургічна операція - найважливіший етап у лікуванні хворого. Проте, для того щоб ефект операції був максимальним, необхідні відповідна передопераційна підготовка та кваліфіковане лікування в післяопераційному періоді. Таким чином, основними етапами лікування хірургічного хворого є:
 • передопераційна підготовка
 • хірургічна операція
 • лікування в післяопераційному періоді

Передопераційна підготовка
Мета і завдання.
Мета передопераційної підготовки - зниження ризику розвитку інтра - і післяопераційних ускладнень.
Початок передопераційного періоду зазвичай збігається з моментом надходження хворого в хірургічний стаціонар. Хоча в окремих випадках передопераційна підготовка може починатися і набагато раніше (вроджена патологія, перша допомога на місці події та ін.) Іноді ж при госпіталізації пацієнта планується консервативне лікування, а необхідність операції виникає раптово при розвитку будь-якого ускладнення.
Таким чином, варто вважати, що передопераційна підготовка починається з моменту встановлення діагнозу, що передбачає операцію та прийняття рішення про виконання оперативного втручання. Закінчується Передопераційна підготовка надходженням хворого в операційну.

Весь передопераційний період умовно ділиться на два етапи: діагностичний і підготовчий, під час яких вирішуються основні завдання передопераційної підготовки.


 
Рис 1. Етапи і завдання передопераційної підготовки

Для досягнення мети передопераційної підготовки лікар-хірург повинен вирішити такі завдання:
 • Встановити точний діагноз основного захворювання та визначити показання до операції і терміновість її виконання.
 • Оцінити стан основних органів і систем організму (виявити супутні захворювання).
 • Здійснити психологічну підготовку.
 • Провести загальносоматичну підготовку.
 • При необхідності виконати спеціальну підготовку.
 • Безпосередньо підготувати хворого до операції.
Вирішення перших двох завдань здійснюється під час проведення діагностичного етапу. Третє, четверте і п'яте завдання є компонентами підготовчого етапу. Подібний розділ умовний, оскільки підготовчі заходи часто проводяться одночасно з виконанням діагностичних прийомів.

Безпосередня підготовка проводиться безпосередньо перед операцією.

Діагностичний етап
Завдання діагностичного етапу - встановлення точного діагнозу основного захворювання і з'ясування стану основних органів і систем організму.

Встановлення точного діагнозу

Встановлення точного хірургічного діагнозу - запорука успішного результату оперативного лікування. Саме точний діагноз із зазначенням стадії, поширеності процесу і його особливостей дозволяє вибрати оптимальний вид і обсяг хірургічного втручання. Тут не може бути дрібниць, кожна особливість перебігу захворювання повинна бути врахована. У сучасній хірургії практично всі питання діагностики повинні бути вирішені до початку операції, а під час втручання лише підтверджуються заздалегідь відомі факти. Таким чином хірург ще перед початком операції знає, з якими труднощами він може зіткнутися під час втручання, чітко уявляє собі вигляд і особливості майбутньої операції.

Можна навести безліч прикладів, які свідчать про важливість ретельного передопераційного обстеження. Ось лише один з них.
У хворого діагностована виразкова хвороба, виразка цибулини дванадцятипалої кишки. Консервативна терапія протягом тривалого часу не дає позитивного ефекту, показано оперативне лікування. Але такого діагнозу для операції ще не достатньо. Існує два основних типи оперативних втручань при лікуванні виразкової хвороби: резекція шлунка та ваготомія. Крім того, є цілий ряд різновидів як резекції шлунка (по Більрот-I, по Більрот-ІІ, в модифікації Гофмейстер - Фінстерера, Ру і т.д.), так і ваготомії (стовбурова, селективна, проксимальна селективна, як з різними видами операцій, які дренують шлунок, так і без них). Яке втручання вибрати у даного конкретного хворого? Це залежить від багатьох додаткових факторів, які необхідно виявити при обстеженні. Слід знати характер шлункової секреції (базальну та стимульовану секрецію, нічну секрецію), точну локалізацію виразки (передня або задня стінка), наявність або відсутність деформації і звуження вихідного відділу шлунка, функціональний стан шлунка та дванадцятипалої кишки (чи немає ознак дуоденостазу) та інше. Якщо не врахувати ці чинники і необґрунтовано виконати певне втручання, то це значно знизить ефективність методу. Так у хворого може розвинутися рецидив виразки, виникнути так званий демпінг -синдром, синдром привідної кишки, атонія шлунка та інші ускладнення, які іноді призводять до інвалідності і потребують згодом складних реконструктивних оперативних втручань. Тільки зваживши всі виявлені особливості захворювання, можна правильно вибрати спосіб хірургічного лікування.

Проте перш за все точна діагностика необхідна для того , щоб вирішити питання про терміновість операції і ступеня необхідності застосування хірургічного методу лікування.

1) Вирішення питання про терміновість операції
Після постановки діагнозу хірург повинен вирішити чи не показана хворому екстрена операція. Якщо такі свідчення виявляються, то слід негайно приступати до підготовчого етапу, який при екстрених операціях займає від декількох хвилин до 1-2 годин.

Основними показаннями до екстреної операції насамперед є кровотеча будь-якої етіології та гострі захворювання запального характеру.

Лікар повинен пам'ятати, що затримка операції з кожною хвилиною погіршує її результат. При тривалій кровотечі, наприклад, чим швидше почати втручання і припинити крововтрату, тим більше шансів на порятунок життя хворого.
У той же час в деяких випадках необхідна короткочасна передопераційна підготовка. Характер останньої спрямований на стабілізацію функції основних систем організму, насамперед серцево-судинної, і проводиться індивідуально. Наприклад, при наявності гнійного процесу, ускладненого сепсисом з важкою інтоксикацією і гіпотонією, більш доцільно протягом 1-2 годин провести інфузійну і спеціальну терапію, а лише потім виконати операцію.

У тих випадках, коли відповідно до характеру захворювання необхідності в екстреній операції немає, про це роблять відповідний запис в історії хвороби. Потім слід визначити характер показань до планового оперативного лікування.

2) Показання до операції
Показання до операції поділяють на абсолютні і відносні.

Абсолютними показаннями до операції є захворювання і стани, які становлять загрозу життю хворого і можуть бути ліквідовані тільки хірургічним способом лікування.

Абсолютні показання, за якими виконуються екстрені операції, інакше називаються життєвими. До цієї групи показань належать: асфіксія, кровотеча будь-якої етіології, гострі захворювання органів черевної порожнини (гострий апендицит, гострий холецистит, гострий панкреатит, перфоративна виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, гостра кишкова непрохідність, защемлена грижа), гострі гнійні хірургічні захворювання (абсцес, флегмона, остеомієліт, мастит та ін.)

У плановій хірургії показання до операції також можуть бути абсолютними. При цьому зазвичай виконують термінові операцій, не відкладаючи їх більше ніж на 1-2 тижні.

Абсолютним показанням до планової операції є наявність таких захворювань:
 • Злоякісні новоутворення (рак легені, рак шлунка, рак молочної залози, рак щитовидної залози, рак товстої кишки та ін.)
 • Стеноз стравоходу, стеноз вихідного відділу шлунка,
 • Механічна жовтяниця та інші.

Відносними показаннями до операції є дві групи захворювань:
1.    Захворювання, які можуть бути вилікувані тільки хірургічним методом, але не загрожують безпосередньо життю хворого (варикозне розширення підшкірних вен нижніх кінцівок, незащемлені грижі живота, доброякісні пухлини, жовчнокам'яна хвороба тощо)
2.    Захворювання, інколи досить серйозні, лікування яких принципово може здійснюватися як хірургічно, так і консервативно (ішемічна хвороба серця, облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки та ін.) У цьому випадку вибір роблять на підставі додаткових даних з урахуванням можливої ефективності різних методів у конкретного хворого.

За відносними показаннями операції виконують в плановому порядку при дотриманні оптимальних умов.
Оцінка стану основних органів і систем організму

Лікувати хворого, а не хворобу - один з найважливіших принципів медицини. Найбільш точно він був свого часу викладений М. Я. Мудровим: «Не должно лечить болезнь по одному только ее имени, а должно лечить самого больного: его состав, его организм, его силы». Тому перед операцією не можна обмежитися дослідженням тільки пошкодженої системи, хворого органу. Важливо знати стан основних життєво важливих систем. При цьому дії лікаря можна розділити на три етапи:
 • попередня оцінка
 • проведення стандартного мінімуму обстеження
 • додаткове обстеження.

а) Попередня оцінка
Попередня оцінка проводиться лікуючим лікарем і анестезіологом на підставі збору скарг, опитування по органах і системах і даних фізикального обстеження пацієнта. При цьому крім класичних методів і симптомів (огляд, пальпація, перкусія, аускультація, визначення меж органів тощо) можна використовувати найпростіші проби на компенсаторні можливості організму - наприклад , проби Штанге і Генче (тривалість максимальної затримки дихання на вдиху або видиху). При компенсації функцій серцево-судинної та дихальної системи ця тривалість має бути не менше 35 і 20 секунд відповідно).

б) Стандартний мінімум обстеження
Після попередньої оцінки перед будь-якою операцією, незалежно від наявності супутніх захворювань (тобто навіть за їх відсутності) необхідно провести мінімальний комплекс передопераційного обстеження:
 • клінічний аналіз крові
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, білірубін, трансамінази, креатинін, цукор)
 • час згортання крові
 • група крові і резус-фактор
 • загальний аналіз сечі
 • флюорографія грудної клітини (давність не більше 1 року)
 • висновок стоматолога про санацію ротової порожнини
 • електрокардіографія
 • огляд терапевта
 • для жінок - огляд гінеколога
При отриманні результатів, що укладаються в межі норми, операція можлива. Якщо виявлено якісь відхилення, необхідно з'ясувати їх причину і після цього вирішити питання про можливість виконання втручання і ступеня його небезпеки для пацієнта.

3) Додаткове обстеження
Додаткове обстеження проводиться при виявленні у пацієнта супутніх захворювань або при відхиленні від норми результатів лабораторних досліджень. Додаткове обстеження проводиться для установки повного діагнозу супутніх захворювань, а також для контролю ефекту проведеної передопераційної підготовки. При цьому можуть бути використані будь-які за складністю та доступністю методи.

г) Протипоказання до операції
В результаті проведених досліджень виявляються супутні захворювання, які тією чи іншою мірою можуть служити протипоказаннями до проведення операції.

Існує класичний поділ протипоказань на абсолютні і відносні.

До абсолютних протипоказань відносять стан шоку (крім геморагічного шоку при тривалій кровотечі), а також гостру стадію інфаркту міокарда або порушення мозкового кровообігу (інсульту). Слід зазначити, що в даний час за наявності життєвих показань можливе виконання операцій і на тлі інфаркту та інсульту, а також при стані шоку після стабілізації гемодинаміки. Тому виділення абсолютних протипоказань в даний час не має принципового значення.

До відносних протипоказань
відносять будь супутнє захворювання. Проте їх вплив на переносимість операції різний. Найбільшу небезпеку становить наявність наступних захворювань і станів:
Серцево-судинна система:
гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, аритмії, варикозне розширення вен, тромбози.
Дихальна система:
куріння, бронхіальна астма, хронічний бронхіт, емфізема легенів, дихальна недостатність.
Нирки:
хронічний пієлонефрит або гломерулонефрит, хронічна ниркова недостатність, особливо з вираженим зниженням клубочкової фільтрації.
Печінка:
гострий і хронічний гепатит, цироз печінки, печінкова недостатність.
Система крові:
анемія, лейкози, зміни з боку системи згортання.
Ожиріння.
Діабет.


Наявність протипоказань до операції не означає, що хірургічний метод застосовувати не можна. Все залежить від співвідношення показань і протипоказань. Так, при виявленні життєвих і абсолютних показань операцію слід виконувати практично завжди з тими чи іншими запобіжними заходами. У тих же ситуаціях, коли мають місце відносні показання та відносні протипоказання, питання вирішується в індивідуальному порядку. Останнім часом розвиток хірургії, анестезіології та реаніматології призвів до того, що хірургічний метод використовується все частіше, в тому числі і за наявності цілого «букета» з супутніх захворювань.

Підготовчий етап

Є три основних види передопераційної підготовки:
 • психологічна
 • загальносоматична
 • спеціальна
Психологічна підготовка
Операція - найважливіша подія в житті хворого. Зважитися на такий крок не легко. Будь-яка людина боїться операції, так як в тій чи іншій мірі обізнаний про можливі несприятливі наслідки. У зв'язку з цим велику роль відіграє психологічний настрій пацієнта перед операцією. Лікуючий лікар повинен доступно пояснити хворому необхідність хірургічного втручання. Слід, не вникаючи в технічні деталі, розповісти про те, що планується зробити і як пацієнт буде жити і відчувати себе після операції, викласти можливі її наслідки. При цьому, безумовно, слід робити акцент на впевненості в успішному результаті лікування. Лікар повинен «заразити» хворого певним оптимізмом, зробити пацієнта своїм соратником у боротьбі з хворобою і складнощами післяопераційного періоду. Величезну роль в психологічній підготовці відіграє морально - психологічний клімат у відділенні.

Для проведення психологічної підготовки можуть використовуватися різні фармакологічні засоби. Особливо це стосується емоційно лабільних пацієнтів. Найбільш часто застосовують седативні препарати, транквілізатори, антидепресанти.

Окремим пунктом є згода хворого на хірургічну операцію. Всі операції лікарі можуть робити тільки за згодою пацієнта. При цьому факт згоди фіксується лікуючим лікарем в історії хвороби в передопераційному епікризі. В даний час зазвичай не дотримуються практики взяття підпису самого пацієнта, достатньо підпису лікуючого лікаря. Провести операцію без згоди хворого можна, тільки якщо він знаходиться без свідомості або є недієздатним, про що має бути висновок психіатра. Це можливо тільки при операціях за абсолютними показаннями. Якщо хворий відмовляється від операції в тому випадку, коли вона життєво необхідна (наприклад, при тривалій кровотечі) і в результаті цієї відмови гине, то юридично провини лікарів в цьому немає . Однак в хірургії існує негласне правило: якщо хворий відмовився від операції, виконати яку було необхідно за життєвими показаннями, то в цьому винен лікуючий лікар. Чому? Та тому, що всі люди хочуть жити, і відмова від операції пов'язана з тим, що лікар не зміг знайти потрібний підхід до хворого, підібрати правильні слова для того, щоб переконати його в необхідності хірургічного втручання.

У психологічній підготовці до операції важливим моментом є бесіда хірурга, який буде оперувати, з хворим до операції. Пацієнт повинен знати, хто його оперу , кому він довіряє своє життя, переконатися в хороших фізичному і емоційному станах хірурга.

Велике значення мають взаємовідносини хірурга з родичами хворого. Вони повинні носити довірливий характер, адже саме близькі люди, як ніхто інший, можуть впливати на настрій пацієнта, а крім того,допомагати йому.

Загальносоматична підготовка

Загальносоматична підготовка базується на даних обстеження і залежить від стану органів і систем пацієнта. Її завдання - домогтися компенсації порушень функції органів і систем, які виникли в результаті основного і супутніх захворювань, а також створення резерву в їх функціонуванні.

При підготовці до операції проводиться лікування відповідних захворювань. Так, при наявності анемії можливе проведення передопераційної гемотрансфузії, при гіпертонії - гіпотензивної терапії, при високому ризику тромбоемболічних ускладнень проводять лікування дезагрегантами і антикоагулянтами  коригують водно-електролітний баланс і т. п.

Важливим моментом загальносоматичної підготовки є профілактика ендогенної інфекції. Для цього необхідно повне обстеження на предмет виявлення осередків ендогенної інфекції та їх санація в передопераційному періоді, а також антибіотикопрофілактика.

Спеціальна підготовка
Спеціальна підготовка проводиться не при всіх оперативних втручаннях. Її необхідність пов'язана з особливими властивостями органів, на яких виконується операція, або з особливостями зміни функції органів на тлі перебігу основного захворювання.

Прикладом спеціальної підготовки можуть служити операції на товстій кишці. Спеціальна підготовка необхідна тут для зменшення бактеріальної забрудненості кишки і полягає в безшлаковіой дієті, виконанні клізм до чистої води і призначення антибактеріальних препаратів.

При варикозній хворобі нижніх кінцівок, ускладненої розвитком трофічної виразки, в передопераційному періоді потрібна спеціальна підготовка, спрямована на знищення на дні виразки некротичних тканин і бактерій, а також на зменшення індурації тканин і запальних змін в них. Хворим здійснюється курс перев'язок з ферментами і антисептиками, фізіотерапевтичні процедури протягом 7-10 днів, і лише після цього виконують хірургічне втручання.

Перед операціями з приводу гнійних захворювань легень (бронхо-ектатична хвороба тощо) проводять лікування з метою придушення інфекції в бронхіальному дереві, іноді при цьому виконують лікувальні бронхоскопії.
Існують і багато інших прикладів використання спеціальної підготовки хворих до операції. Вивчення особливостей її застосування при різних хірургічних захворюваннях є предметом спеціальної хірургії.

Безпосередня підготовка хворого до операції
Настає момент, коли питання про операцію вирішене, вона призначена на певний час. Що ж необхідно зробити безпосередньо перед хірургічним втручанням, щоб попередити хоча б частину можливих ускладнень? Існує ряд основних принципів, які обов'язково потрібно дотримуватися. При цьому є відмінності при підготовці до планової та екстреної операції.
 


Рис 2. Схема безпосередньої підготовки хворого до операції

а) Попередня підготовка операційного поля

Попередня підготовка операційного поля проводиться як один із способів профілактики контактної інфекції.
Перед плановою операцією необхідно здійснити повну санітарну обробку. Для цього ввечері напередодні операції хворий повинен прийняти душ або вимитися у ванні, одягнути чисту білизну; крім цього здійснюється зміна постільної білизни. Вранці в день операції медична сестра сухим способом збриває волосяний покрив в зоні майбутньої операції. Це необхідно, тому що наявність волосся значно ускладнює обробку шкіри антисептиками і може сприяти розвитку інфекційних післяопераційних ускладнень. Голити слід обов'язково в день операції, а не раніше. Це пов'язано з можливістю розвитку інфекції в області незначних пошкоджень шкіри, що утворюються при голінні (садна, подряпини).

При підготовці до екстреної операції зазвичай обмежуються тільки голінням волосяного покриву в зоні операції. За необхідності (рясне забруднення, наявність згустків крові та ін.) може бути виконана часткова санітарна обробка.

б) «Порожній шлунок»
При заповненому шлунку після введення в наркоз вміст з нього може почати пасивно витікати в стравохід, глотку і ротову порожнину (регургітація), а звідти з диханням потрапити в гортань, трахею і бронхіальне дерево (аспірація). Аспірація може викликати асфіксію - закупорку повітроносних шляхів, що при неприйнятті термінових заходів призведе до загибелі пацієнта, або важке ускладнення - аспіраціонну пневмонію.

Для профілактики аспірації перед плановою операцією хворому пояснюють, щоб з ранку в день операції він не їв і не пив ні краплі, а напередодні не дуже щільно повечеряв в 5-6 годин вечора. Таких простих заходів зазвичай цілком достатньо.

Складніше ситуація при екстреній операції. Тут часу на підготовку відводиться мало. Як же бути? Якщо пацієнт стверджує, що останній раз він їв 6 і більше годин назад, то за відсутності деяких захворювань (гостра кишкова непрохідність, перитоніт та ін.), їжі в шлунку не буде. Будь-яких спеціальних заходів вживати не потрібно. Якщо ж пацієнт приймав їжу пізніше, то перед операцією необхідно промити шлунок за допомогою товстого шлункового зонда.

в) Опорожнення кишечника
Перед плановою операцією хворим потрібно зробити очисну клізму. Робиться це для того, щоб при розслабленні мускулатури на операційному столі не наступила б мимовільна дефекація. Крім того, після операції функція кишечника часто порушується, особливо, якщо це втручання на органах черевної порожнини (розвивається парез кишечника), і наявність вмісту в товстій кишці тільки посилює цей процес.

Перед екстреними операціями робити клізми не потрібно - на це немає часу, та й процедура ця важка для хворих, які перебувають у критичному стані. Виконувати ж клізми при екстрених операціях з приводу гострих захворювань органів черевної порожнини протипоказано, оскільки підвищення тиску всередині кишки може привести до розриву її стінки, механічна міцність якої може бути знижена внаслідок запального процесу в животі.

г) Спорожнення сечового міхура
Спорожнити сечовий міхур слід перед будь-якою операцією. Для цього в переважній більшості випадків потрібно просто перед операцією відвезти хворого до туалету. Необхідність в катетеризації сечового міхура виникає рідко. Це необхідно, якщо стан хворого важкий, він без свідомості, або при виконанні особливих видів оперативних втручань (операції на органах малого таза).

д) Премедикація
Премедикація - введення лікарських препаратів до операції. Вона необхідна для профілактики ряду ускладнень і створення найкращих умов для перебігу анестезії.

е) Підготовка операційної бригади
До операції готується не тільки хворий, але й інша сторона - хірург і вся хірургічна бригада. Перш за все потрібно вибрати членів бригади, яка буде оперувати, при цьому крім високого професіоналізму і нормального фізичного стану слід пам'ятати про злагодженість в роботі і психологічну сумісність.
У ряді випадків навіть досвідченому хірургу треба підготуватися до операції теоретично, згадати якісь анатомічні взаємовідношення тощо. Важливо підготувати відповідні технічні засоби: апарати, інструменти, шовний матеріал. Але все це можливо лише за планової операції. До екстреної операції все має бути підготоване заздалегіть, до неї хірург готується все своє життя.

ж) Рівень ризику операції і наркозу
Визначення ступеня ризику для життя хворого майбутньої операції є обов'язковим. Це необхідно для реальної оцінки ситуації, визначення прогнозу. На ступінь ризику анестезії та операції впливають багато чинників: вік пацієнта, його фізичний стан, характер основного захворювання, наявність і вид супутніх захворювань, травматичність і тривалість операції, кваліфікація хірурга та анестезіолога, спосіб знеболення, рівень забезпечення хірургічної та анестезіологічної служби.

За кордоном зазвичай використовують класифікацію американського суспільства анестезіологів (ASA), по якій ступень ризику визначають наступним чином:

Планова операція:
1 ступінь ризику - практично здорові пацієнти.
2 ступінь ризику - легкі захворювання без порушення функцій.
3 ступінь ризику - важкі захворювання з порушенням функцій.
4 ступінь ризику - важкі захворювання, які в поєднанні з операцією або без неї загрожують життю хворого.
5 ступінь ризику - можна очікувати смерті хворого протягом 24 годин після операції або без неї (moribund).

Екстрена операція :
6 ступінь ризику - хворі 1-2 категорій, оперовані в екстреному порядку.
7 ступінь ризику - хворі 3-5 категорій, оперовані в екстреному порядку.

Представлена класифікація ASA зручна, але заснована лише на тяжкості вихідного стану пацієнта.
Суттєвий недолік наведеної класифікації, ухваленій у багатьох країнах, у тому, що вона враховує лише ризик загальної анестезії, тоді як проводиться не як така, а виконання певного втручання разом із ним. Точніше говорити про визначення ризику анестезії та операції загалом. З огляду на великий діапазон існуючих хірургічних втручань - від малихвнеполостних до великих одне - ідвухполостних, зокрема на життєво важливих органах, необхідні градації і за ступенем тяжкості операції. Обидва найважливіших чинника - стан хворого й тяжкість операції - враховані в класифікації, розробленої В.А.Гологорским (1982).

Класифікація ступенів анестезіологічного та операційного ризику за В.А.Гологорським (1982р):
І. Соматичний стан хворих.
•    Хворі без органічної патології чи з локальними захворюваннями без системних розладів.
•    Хворі, що мають легкі чи помірні системні розлади, пов'язані чи ні з хірургічною патологією, які помірно порушують життєдіяльність.
•    Хворі з тяжкими системними розладами, пов'язаними чи ні з хірургічною патологією, які суттєво порушують нормальну життєдіяльність.
•    Хворі з вкрай вираженими системними розладами, пов'язаними чи ні з хірургічною патологією, що становлять небезпеку для життя.
•    Хворі, передопераційний стан яких настільки тяжкий,що може закінчитись смертю протягом доби навіть без проведення операції.
I. Тяжкість оперативного втручання.
А. Малі операції на поверхні тіла та порожнистих органах (розкриття гнояків, неускладнені апендектомії та герніопластики, гемороїдектомії, ампутації пальців тощо).
Б. Операції середнього об'єму (ампутації сегментів кінцівок, розкриття гнояків в порожнинах тіла, складні апендектомії та герніопластики, операції на периферичних судинах).
В. Хірургічні операції великого об'єму (радикальні операції на органах грудної клітки та черевної порожнини, розширені ампутації кінцівок).
Г. Операції на серці та магістральних судинах.
Д. Екстрені оперативні втручання.

Для прикладу: хворого молодого віку без супровідної патології готують до планової операції з приводу калькульозного холециститу. Ступінь операційного ризику в нього становитиме ІВ. При біохімічному обстеженні в нього виявлено високий рівень глікемії, діагностовано цукровий діабет у стадії компенсації. Ступінь ризику - ІІВ. При необхідності екстреної операції у цього ж хворого ступінь ризику становитиме ІІВД.

з) Передопераційна епікриз

Всі дії лікаря в передопераційному періоді повинні бути відображені в передопераційному епікризі - одному з найважливіших документів історії хвороби.

Передопераційний епікриз повинен бути складений таким чином, щоб були абсолютно ясні показання та протипоказання до операції, необхідність її виконання, адекватність передопераційної підготовки і оптимальність вибору як виду операції, так і способу знеболення. Необхідність такого документа обумовлена тим , що при повторному синтетичному розгляді результатів клінічного обстеження для будь-якого лікаря, який читає історію хвороби, та й для самого лікуючого лікаря найбільш чітко вимальовуються показання та протипоказання до операції, складності, які можуть зустрітися при її виконанні, особливості перебігу післяопераційного періоду та інші важливі моменти. Передопераційний епікриз відображає ступінь готовності пацієнта до операції і якість проведеної передопераційної підготовки.

Передопераційний епікриз включає в себе наступні розділи:
•    мотивований діагноз
•    показання до операції
•    протипоказання до операції
•    план операції
•    вид знеболювання
•    ступінь ризику операції і наркозу
•    група крові та Rh-фактор
•    згода хворого на операцію
•    хірургічна бригада

Для наочності нижче представлена витяг з історії хвороби з передопераційним епікризом:
Витяг з історії хвороби
Передопераційний епікриз
На операцію на 3 лютого 1998 підготовлений хворий Н., 72 років, з діагнозом: правостороння набута коса пахова грижа,яка вправляється.
Діагноз поставлений на підставі:
- Скарг хворого на болі в паховій області і на появу випинання у тому ж місці при найменшому фізичному навантаженні, в спокої випинання зникає;
- Даних анамнезу - вперше випинання з'явилося 4 роки тому після підйому тяжких предметів, протягом останнього часу тричі були епізоди защемлень (останнє - місяць тому);
- Даних об'єктивного дослідження - у правій паховій області визначається випинання розмірами 4 на 5 см, м'яко-еластичної консистенції, яке вільно вправляється в черевну порожнину, розташоване латерально від сім'яного канатика, зовнішнє пахове кільце помірно розширене (до 2 см).
Поставлений діагноз є відносним показанням до операції.
Із супутніх захворювань відзначається гіпертонічна хвороба II ступеня (в анамнезі підйоми артеріального тиску до 220/100 мм рт. ст.).
Враховуючи високий ризик повторних защемлень грижі, необхідне виконання планової операції. У клініці проведено курс гіпотензивної терапії (тиск стабілізовано на рівні 150-160/100 мм рт. ст. .
Планується під місцевою анестезією з елементами нейролептанальгезії виконати радикальну операцію правобічної пахової грижі з пластикою передньої і зміцненням задньої стінки пахового каналу.
Ступінь ризику операції і наркозу - II.
Група крові 0(І) Rh(+) позитивний.
Згода хворого отримана.
Оперують: хірург - ...
асистент - ...
Лікуючий лікар (підпис)
Категорія: Хірургія | Додав: Lolim (22.01.2014)
Переглядів: 37123 | Теги: Петров, хірургія, хірургічна операція, 1991, Догляд за хворими, передопераційна підготовка | Рейтинг: 3.8/5
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Подписка:1
Код *: